Geplaatst om 04:00 op 12 april 2017 door Alle Jan Anema

Kamerbrief ontwikkelingen WGA en ZW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van de verzekering voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Werkgevers zijn standaard bij het UWV verzekerd voor de WGA en de ZW. Tweemaal per jaar kunnen werkgevers aangeven dat zij eigenrisicodrager willen worden. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, kunnen vragen om terugkeer naar de publieke verzekering bij het UWV.

Met ingang van 1 januari 2017 brengt het UWV een meer marktconforme premie in rekening bij (middel)grote werkgevers die terugkeren naar de publieke verzekering. De staartlasten van werkgevers die eigenrisicodrager worden vallen sinds die datum niet meer onder hun eigen risico. Verder moeten werkgevers nu voor het gehele WGA-risico kiezen voor publieke of private verzekering. Werkgevers kunnen naast eigenrisicodragerschap voor de WGA ook kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de ZW. In dat geval dragen werkgevers de volledige verantwoordelijkheid voor de re-integratie bij ziekte.

De Tweede Kamer heeft in een motie gevraagd om te regelen dat bij faillissement van een eigenrisicodrager de verzekeraar de re-integratieactiviteiten van de eigenrisicodrager kan voortzetten. Nu neemt het UWV de wettelijke re-integratieverantwoordelijkheid over na het faillissement van een eigenrisicodrager. Het Verbond van Verzekeraars, het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werken aan een oplossing om verdere betrokkenheid van de verzekeraar te waarborgen. De minister heeft toegezegd de Kamer over de voortgang te zullen informeren.

Sociale verzekeringen van Anema

31 januari 2019

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee lees meer

20 april 2017

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag