Geplaatst om 04:00 op 10 mei 2017 door Alle Jan Anema

Bijtelling privégebruik auto voor werknemer met fysieke beperkingen

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt verondersteld dat dit ook voor privédoeleinden geldt. De werknemer kan een bijtelling bij zijn inkomen voorkomen door overtuigend aan te tonen dat hij de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé gebruikt. Dat kan aan de hand van een rittenregistratie, maar ook aan de hand van andere bewijsmiddelen. Een door de inspecteur afgegeven verklaring geen privégebruik ontslaat de werknemer niet van de verplichting om een privégebruik van niet meer dan 500 kilometer aan te tonen.

Een beroep op lichamelijke klachten als gevolg van een herseninfarct is niet voldoende om het ontbreken van privégebruik aan te tonen. Dat blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. De procedure betrof een dga, die ondanks een herseninfarct een geldig rijbewijs bezat zonder beperkende aantekeningen. Er was geen onderzoek gedaan naar de geschiktheid voor het besturen van een motorrijtuig. Het hof merkt op dat voor privégebruik niet nodig is dat de werknemer zelf de ter beschikking gestelde auto bestuurt. Opmerkelijk was dat de dga, hoewel hij volgens eigen zeggen sinds april 2007 geen auto meer bestuurde, in november 2008 een nieuwe, duurdere auto tot zijn beschikking kreeg van de bv.

Loonbelasting van Anema

24 december 2020

Ondanks een dringende oproep van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Eerste lees meer

30 januari 2020

Het verstrekken van optierechten op aandelen aan werknemers leidt tot belastingheffing bij de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag