Geplaatst om 04:00 op 19 juli 2017 door Alle Jan Anema

Verdrag sociale zekerheid China

Nederland en de Volksrepubliek China hebben een verdrag inzake sociale zekerheid gesloten. Dat verdrag treedt op 1 september 2017 in werking. Het verdrag geldt voor het Europese deel van Nederland.

Door wijzigingen in de Chinese socialezekerheidswetgeving zijn Nederlandse bedrijven sinds 2011 in China verplicht om voor gedetacheerde werknemers premies af te dragen. Omdat er doorgaans voor gekozen wordt de Nederlandse verzekering te behouden is dubbele premiebetaling het gevolg. Het in 2016 gesloten socialezekerheidsverdrag moet dubbele premieafdrachten van Nederlandse werknemers die worden gedetacheerd naar China en van Chinese werknemers die worden gedetacheerd naar Nederland voorkomen. Het verdrag heeft geen betrekking op de export van socialezekerheidsuitkeringen.

Het bestaande socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en Hong Kong wordt door het verdrag met China niet geraakt; dit blijft van kracht.

Sociale verzekeringen van Anema

29 augustus 2018

De werkgever is verplicht om het loon van een werknemer die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid lees meer

19 juli 2017

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag