Geplaatst om 04:00 op 19 juli 2017 door Alle Jan Anema

Verdrag sociale zekerheid China

Nederland en de Volksrepubliek China hebben een verdrag inzake sociale zekerheid gesloten. Dat verdrag treedt op 1 september 2017 in werking. Het verdrag geldt voor het Europese deel van Nederland.

Door wijzigingen in de Chinese socialezekerheidswetgeving zijn Nederlandse bedrijven sinds 2011 in China verplicht om voor gedetacheerde werknemers premies af te dragen. Omdat er doorgaans voor gekozen wordt de Nederlandse verzekering te behouden is dubbele premiebetaling het gevolg. Het in 2016 gesloten socialezekerheidsverdrag moet dubbele premieafdrachten van Nederlandse werknemers die worden gedetacheerd naar China en van Chinese werknemers die worden gedetacheerd naar Nederland voorkomen. Het verdrag heeft geen betrekking op de export van socialezekerheidsuitkeringen.

Het bestaande socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en Hong Kong wordt door het verdrag met China niet geraakt; dit blijft van kracht.

Sociale verzekeringen van Anema

10 oktober 2019

In antwoord op Kamervragen heeft de minister voor Medische Zorg en Sport gezegd dat het afschaffen lees meer

10 maart 2022

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald ouderschapsverlof lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag