Tweede nota van wijziging Belastingplan 2018 – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 21 november 2017 door Tussendoor

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2018 ingediend. De nota bevat een redactionele aanpassing van twee voorgestelde bepalingen in de Wet op de vennootschapsbelasting. In deze bepaling wordt “op enig tijdstip met de belastingplichtige verbonden is geweest” vervangen door “met de belastingplichtige verbonden is of op enig tijdstip is geweest”. Door deze aanpassing wordt bereikt dat de bepalingen ook van toepassing zijn op nog steeds verbonden lichamen.

De tweede wijziging betreft de voorwaarden voor de toepassing van het btw-nultarief voor schepen voor de vaart op volle zee en voor goederen en diensten die worden geleverd met betrekking tot die schepen. In de memorie van toelichting wordt als voorwaarde gesteld dat een schip voor ten minste 90% wordt gebruikt voor de vaart op volle zee. Deze voorwaarde wordt na overleg met de Tweede Kamer afgezwakt tot ten minste 70%. Het nultarief zal daardoor eerder van toepassing zijn op de levering van schepen en op de levering van goederen en diensten die betrekking hebben op een zeeschip.

Belastingplan van Anema

22 september 2022

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. In de eerste schrijf geldt het lage tarief. Daarboven lees meer

19 september 2019

Zoals te doen gebruikelijk bevat het jaarlijkse Belastingplan een wetsvoorstel Overige fiscale lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag