Geplaatst om 04:00 op 29 november 2017 door Tussendoor

De Tweede Kamer heeft Belastingplan 2018 aangenomen

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen met twee amendementen. Het eerste amendement betreft het tijdstip van ingaan van wijzigingen in de omzetbelasting met betrekking tot zeeschepen. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden deze wijzigingen ingaan op 1 januari 2018. Dat wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2019.

Het tweede amendement regelt dat de aansprakelijkheid van een pandhouder, hypotheekhouder of executant voor de omzetbelasting die is verschuldigd bij levering van de verpande of verhypothekeerde zaak alleen geldt wanneer de betrokkene wist of behoorde te weten dat de omzetbelasting niet of niet volledig door de belastingschuldige is voldaan en niet zal worden voldaan.

Belastingplan van Anema

01 november 2018

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de lees meer

21 november 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag