Geplaatst om 04:00 op 06 december 2017 door Tussendoor

Premie Wlz 2018 bekend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het premiepercentage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2018 vastgesteld op 9,65. Dat percentage is conform de begroting van het ministerie voor 2018 en de Macro Economische Verkenning 2018 van het Centraal Planbureau.

Sociale verzekeringen van Anema

30 augustus 2017

Op grond van de Nederlandse wetgeving is een ingezetene van Nederland van rechtswege in Nederland lees meer

24 augustus 2018

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag