Geplaatst om 04:00 op 06 december 2017 door Tussendoor

Premie Wlz 2018 bekend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het premiepercentage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2018 vastgesteld op 9,65. Dat percentage is conform de begroting van het ministerie voor 2018 en de Macro Economische Verkenning 2018 van het Centraal Planbureau.

Sociale verzekeringen van Anema

03 oktober 2018

Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie bij het Verdrag lees meer

06 maart 2019

Het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de Mens (EVRM) omvat onder meer het recht op lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag