Geplaatst om 04:00 op 06 december 2017 door Tussendoor

Premie Wlz 2018 bekend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het premiepercentage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2018 vastgesteld op 9,65. Dat percentage is conform de begroting van het ministerie voor 2018 en de Macro Economische Verkenning 2018 van het Centraal Planbureau.

Sociale verzekeringen van Anema

03 april 2019

De premiedifferentiatie voor de ZW en de WGA is afhankelijk van de grootteklasse van de werkgever. lees meer

07 november 2019

De premiesystematiek van de Werkhervattingskas (Whk) voor startende werkgevers wordt per 1 januari lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag