Geplaatst om 04:00 op 06 december 2017 door Tussendoor

Premie Wlz 2018 bekend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het premiepercentage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2018 vastgesteld op 9,65. Dat percentage is conform de begroting van het ministerie voor 2018 en de Macro Economische Verkenning 2018 van het Centraal Planbureau.

Sociale verzekeringen van Anema

08 juni 2017

Het UWV kan iemand met een WW-uitkering toestemming verlenen om met behoud van uitkering een eigen lees meer

31 januari 2019

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag