Geplaatst om 04:00 op 14 december 2017 door Tussendoor

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband daarmee heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over pensioenen aangepast. De wijzigingen betreffen de aanpassingen van de in de bijlagen bij het besluit opgenomen staffels voor beschikbare-premieregelingen. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2018. Het besluit bevat de fiscale regels voor pensioenregelingen die in de Pensioenwet worden aangeduid als een premie- of kapitaalovereenkomst. Verder worden sommige soorten premie- en kapitaalovereenkomsten aangewezen als fiscale pensioenregelingen.

Loonbelasting van Anema

03 januari 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als lees meer

03 januari 2020

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag