Geplaatst om 04:00 op 01 maart 2018 door Tussendoor

Fiscale beleidsagenda

De staatssecretaris van Financiën heeft de fiscale beleidsagenda aangeboden aan de Tweede Kamer. De beleidsagenda omvat de vijf prioriteiten van het kabinet op het gebied van de belastingwetgeving. Dat zijn de aanpak van internationale belastingontwijking en belastingontduiking, verlaging van de lasten op arbeid, het fiscale vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten, vergroening van het belastingstelsel en verbetering van de handhaving door de Belastingdienst.

  • De plannen op het gebied van de aanpak van met name internationale belastingontduiking en -ontwijking heeft de staatssecretaris in een afzonderlijke brief uiteengezet.
  • De lasten op arbeid worden verlaagd door de invoering van een tweeschijvenstelsel in box 1, een verhoging van de algemene heffingskorting en van de arbeidskorting. Dit wordt gefinancierd door een verhoging van het lage btw-tarief en van de milieubelastingen. Verhoging van de milieubelastingen wordt omschreven als verdere vergroening van het belastingstelsel.
  • De aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat moet profiteren van het afschaffen van de dividendbelasting en het verlagen van de vennootschapsbelastingtarieven. De tariefsverlaging wordt overigens gefinancierd uit een verbreding van de belastinggrondslag. Onderdeel van de maatregelen in de vennootschapsbelasting is een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen.

De staatssecretaris kondigt aan dat het Belastingplan 2019 voornamelijk zal bestaan uit maatregelen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd.

Algemeen van Anema

14 september 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal lees meer

23 maart 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag