Geplaatst om 04:00 op 16 mei 2018 door Tussendoor

Advies “Fiscaliteit bij sportevenementen”

De Nederlandse Sportraad heeft onlangs het advies "Fiscaliteit bij sportevenementen" aangeboden aan de staatssecretaris van Financiën. De staatssecretaris heeft toegezegd dat hij het advies zorgvuldig zal bestuderen en waar nodig in gesprek zal gaan met betrokken partijen om oplossingen te zoeken voor fiscale knelpunten. Mogelijke oplossingen voor fiscale knelpunten zullen door de staatssecretaris van Financiën worden meegenomen bij de besprekingen over het sportakkoord. De uitwerking van het thema "topsport en evenementen" van dit akkoord staat gepland voor 2019. De minister voor Medische Zorg en Sport heeft het advies doorgestuurd naar de Tweede Kamer.

Loonbelasting van Anema

17 oktober 2019

De Wet op de loonbelasting omschrijft loon als al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten. lees meer

12 september 2018

De werkkostenregeling is de huidige systematiek van fiscale behandeling van vergoedingen en lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag