Geplaatst om 10:06 op 13 juni 2018 door Tussendoor

Subsidie praktijkleren schooljaar 2017-2018

Bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen.

Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden subsidie

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s. Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo onder deze subsidieregeling.

Bekijk de volledige informatie op:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren/kom-ik-aanmerking

Wij vragen nooit automatisch een subsidie voor u aan.
Indien u wilt dat wij de aanvraag voor u doen, stuur ons dan een verzoek via de email.

Bron: RVO.nl

Kantoornieuws van Anema

13 maart 2019

Per 1 februari 2019 is Sybren de Jong werkzaam binnen ons bedrijf. Sybren is een ervaren lees meer

12 juni 2018

Bij werkgevers en werknemers in Friesland bestaat nog veel onduidelijkheid over de nieuwe Arbowet. lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag