Geplaatst om 04:00 op 21 juni 2018 door Tussendoor

Kamervragen financiering startups

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de fiscale behandeling van de financiering van startups beantwoord. Startups hebben vaak relatief veel kapitaal nodig in de beginfase om hun doelen te realiseren. In hoeverre liquiditeitsproblemen bij startups de oorzaak zijn, dat zij geen marktconforme salarissen bieden, is niet bekend. Uit onderzoek is gebleken dat 55% van de startups na drie jaar nog bestaat en 41% na vijf jaar.

Er zijn meerdere regelingen ter ondersteuning van startups. Voor dga’s van startups, die voor de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt, geldt een lager gebruikelijk loon. Er is een niet-fiscale co-investeringsregeling, waarbij de overheid en een private investeerder investeren in startups. Daarnaast is het onder voorwaarden mogelijk om als loon aan werknemers toegekende aandelenopties in innovatieve startups voor 75% te belasten bij de uitoefening daarvan. Deze optieregeling en de verlaagde gebruikelijkloonregeling bestaan nog niet lang genoeg om conclusies over de effectiviteit te kunnen trekken.

Als bij de evaluatie van de verlaagde gebruikelijkloonregeling blijkt dat deze regeling en de aandelenoptieregeling niet voldoende effectief of doelmatig zijn wil het kabinet de regelgeving rond aandelen(opties) verruimen. Op dit moment is er geen aanleiding om de fiscale regelgeving voor startups en scale-ups te verruimen. De evaluatie moet in de loop van deze kabinetsperiode worden afgerond. Uit die evaluatie zal ook blijken of er door de fiscaliteit liquiditeitsproblemen ontstaan bij ondernemers of personeel.

Loonbelasting van Anema

03 mei 2018

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van lees meer

07 december 2017

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag