Geplaatst om 04:00 op 28 juni 2018 door Tussendoor

Kamervragen gevolgen arbeidsmigratie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de gevolgen van arbeidsmigratie beantwoord. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van berichten in de media dat gemeenten Polen en Roemenen zouden weren.

In antwoord op de vraag of de minister invoering van tewerkstellingsvergunningen een goed instrument vindt om het aantal arbeidsmigranten te reguleren antwoordt hij dat dit in strijd is met het recht op vrij verkeer van werknemers in de EU. De Nederlandse ambassade in Warschau verzorgt informatie in het Pools over wonen en werken in Nederland aan potentiële arbeidsmigranten. Aan arbeidsmigranten die uit een EU-lidstaat naar Nederland komen om te wonen en te werken mogen geen eisen worden gesteld ter verbetering van hun inburgering. Het is hun eigen verantwoordelijkheid om de Nederlandse taal en gebruiken te leren. De minister ziet een duidelijke rol voor werkgevers en lagere overheden om de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten lokaal in beeld te brengen en te realiseren.

Sociale verzekeringen van Anema

03 april 2019

De premiedifferentiatie voor de ZW en de WGA is afhankelijk van de grootteklasse van de werkgever. lees meer

20 juni 2019

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag