Geplaatst om 04:00 op 19 juli 2018 door Tussendoor

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers aangenomen. Werknemers hebben bij ontslag op initiatief van de werkgever recht op een transitievergoeding wanneer de dienstbetrekking twee jaar of langer heeft geduurd. Dat geldt ook voor ontslag van een langdurig zieke werknemer na afloop van de periode waarin de werkgever tot loondoorbetaling verplicht is. Werkgevers ervaren dat als onredelijk en kiezen er daarom vaak voor om niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel moet het ongenoegen van werkgevers wegnemen. De compensatie voor de transitievergoeding komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds en wordt gefinancierd door een verhoging van de uniforme Awf-premie.

Arbeidsrecht van Anema

05 december 2018

De Verzamelwet SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 2019 is in het Staatsblad geplaatst. De wet lees meer

12 april 2018

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag