Geplaatst om 04:00 op 25 juli 2018 door Tussendoor

Clustering sectoren voor premie Werkhervattingskas

De Wet financiering sociale verzekeringen biedt de mogelijkheid in bijzondere gevallen de opslag of korting op de premie voor de Werkhervattingskas vast te stellen aan de hand van het gemiddelde van de opslag of korting van een aantal sectoren. Van deze mogelijkheid is voor enkele sectoren gebruik gemaakt. De minister benut deze mogelijkheid nu voor de sectoren stukadoorsbedrijf en steenhouwersbedrijf. Beide sectoren zijn vrij klein. Door de clustering is het mogelijk om de premie stabiel te houden. De samenvoeging van beide sectoren gaat in op 1 januari 2019.

Sociale verzekeringen van Anema

05 december 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van de lees meer

24 september 2020

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag