Geplaatst om 04:00 op 25 juli 2018 door Tussendoor

Clustering sectoren voor premie Werkhervattingskas

De Wet financiering sociale verzekeringen biedt de mogelijkheid in bijzondere gevallen de opslag of korting op de premie voor de Werkhervattingskas vast te stellen aan de hand van het gemiddelde van de opslag of korting van een aantal sectoren. Van deze mogelijkheid is voor enkele sectoren gebruik gemaakt. De minister benut deze mogelijkheid nu voor de sectoren stukadoorsbedrijf en steenhouwersbedrijf. Beide sectoren zijn vrij klein. Door de clustering is het mogelijk om de premie stabiel te houden. De samenvoeging van beide sectoren gaat in op 1 januari 2019.

Sociale verzekeringen van Anema

31 oktober 2019

De premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt geheven als een inkomensafhankelijke bijdrage. In lees meer

19 juni 2019

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag