Geplaatst om 04:00 op 15 augustus 2018 door Tussendoor

Overtreding non-concurrentiebeding

Op grond van een in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding was het een werknemer verboden om binnen één jaar na uitdiensttreding binnen een straal van 80 kilometer rond de vestigingsplaats van zijn werkgever te werken voor een concurrent van de werkgever.

Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst trad de werknemer in dienst bij een andere werkgever. De nieuwe werkgever was een concurrent van de oude werkgever, maar de hoofdvestiging van het bedrijf lag meer dan 80 kilometer van de vestigingsplaats van de oude werkgever verwijderd. De nieuwe werkgever had een tweede vestiging, die wel binnen een straal van 80 kilometer lag. Volgens een door de oude werkgever ingesteld onderzoek was de werknemer in ieder geval op 13 dagen op de tweede vestiging geweest. Dat was voldoende om de werknemer in kort geding te veroordelen tot betaling van de contractuele boete wegens overtreding van het non-concurrentiebeding van € 5.600.

Arbeidsrecht van Anema

17 februari 2022

Het Burgerlijk Wetboek definieert de arbeidsovereenkomst als een overeenkomst waarbij de werknemer lees meer

18 mei 2017

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag