Geplaatst om 04:00 op 22 augustus 2018 door Tussendoor

Schenking aandelen aan bestuurder vormde loon uit dienstbetrekking

Het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking geniet. Om een voordeel tot het loon te kunnen rekenen moet er een verband bestaan met de dienstbetrekking. Dat betekent niet dat het voordeel van de werkgever afkomstig moet zijn.

De Belastingdienst merkte de schenking van aandelen door een grootaandeelhouder aan een bestuurder van de vennootschap aan als loon uit dienstbetrekking. De bestuurder was de beoogde opvolger van de grootaandeelhouder. Naar het oordeel van de rechtbank was voldoende aannemelijk dat de schenking van aandelen haar grond vond in de door de bestuurder uitgeoefende dienstbetrekking. Niet aannemelijk was dat er tussen de grootaandeelhouder en de bestuurder zodanige persoonlijke betrekkingen bestonden dat de schenking overwegend berustte op sympathie.

Loonbelasting van Anema

07 november 2019

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter lees meer

24 december 2020

Ondanks een dringende oproep van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Eerste lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag