Geplaatst om 04:00 op 22 augustus 2018 door Tussendoor

Schenking aandelen aan bestuurder vormde loon uit dienstbetrekking

Het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking geniet. Om een voordeel tot het loon te kunnen rekenen moet er een verband bestaan met de dienstbetrekking. Dat betekent niet dat het voordeel van de werkgever afkomstig moet zijn.

De Belastingdienst merkte de schenking van aandelen door een grootaandeelhouder aan een bestuurder van de vennootschap aan als loon uit dienstbetrekking. De bestuurder was de beoogde opvolger van de grootaandeelhouder. Naar het oordeel van de rechtbank was voldoende aannemelijk dat de schenking van aandelen haar grond vond in de door de bestuurder uitgeoefende dienstbetrekking. Niet aannemelijk was dat er tussen de grootaandeelhouder en de bestuurder zodanige persoonlijke betrekkingen bestonden dat de schenking overwegend berustte op sympathie.

Loonbelasting van Anema

09 november 2017

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon lees meer

13 februari 2019

Inkomsten zijn niet alleen belastbaar wanneer zij daadwerkelijk zijn ontvangen, maar ook wanneer lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag