Geplaatst om 04:00 op 30 augustus 2018 door Tussendoor

Verhaal betaalde uitkering op eigenrisicodrager

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Zij zien dan af van de publieke verzekering en zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan (voormalige) werknemers. Het eigen risico omvat de betaling van de WGA-uitkering aan een werknemer die op de eerste dag van de bij die uitkering in acht genomen wachttijd in dienst was van de eigenrisicodrager. Dat geldt ook als de wachttijd is ingegaan voordat de werkgever eigenrisicodrager werd. Wanneer het UWV een uitkering betaalt aan een voormalige werknemer van een eigenrisicodrager wordt het bedrag van de uitkeringen verhaald op de eigenrisicodrager.

Het UWV wilde het bedrag dat aan een voormalige werknemer was betaald verhalen op de werkgever. Die was op 1 januari 2011 eigenrisicodrager geworden. De verhaalde uitkering had betrekking op een werknemer die per 11 december 2007 na twee jaar ziekte uit dienst was gegaan. Omdat hij op dat moment minder dan 35% arbeidsongeschikt was, kreeg de werknemer geen WIA-uitkering. Wel had hij recht op WW. Vanwege toegenomen klachten kende het UWV de werknemer per 16 november 2009 een loongerelateerde WGA-uitkering en een WGA-loonaanvullingsuitkering toe omdat hij binnen vijf jaar na de eerdere ziekteperiode door dezelfde oorzaak ziek was geworden. De vroegere werkgever werd hiervan niet op de hoogte gesteld. Het UWV heeft de werkgever, voorafgaande aan zijn eigenrisicodragerschap, schriftelijk meegedeeld dat er geen WGA‑uitkeringen onder het loonheffingennummer van de werkgever bekend waren.

Volgens de Centrale Raad van Beroep mocht het UWV, in afwijking van de dwingendrechtelijke regeling, in dit geval de betaalde uitkering niet verhalen op de werkgever. Reden daarvoor was dat het UWV uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt aan de eigenrisicodrager. Het UWV heeft daarmee de gerechtvaardigde verwachting gewekt dat op dat moment geen sprake was van WGA-uitkeringen die ten laste van de werkgever zouden kunnen komen. Het verhalen van de toegekende WGA-uitkering zou in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Sociale verzekeringen van Anema

26 september 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over plannen voor het lees meer

03 december 2020

De premiepercentages en het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2021 lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag