Geplaatst om 04:00 op 12 september 2018 door Tussendoor

Transitievergoeding van invloed op toeslagen

Het recht op en de hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de draagkracht van de huurder, zijn partner en eventuele medebewoners. Het vermogen bepaalt mede de draagkracht. Het toetsingsinkomen voor de toeslagen wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Uitgangspunt is het door de belastinginspecteur in de aanslag inkomstenbelasting vastgesteld verzamelinkomen. Tot dat inkomen behoort een ontvangen transitievergoeding.

In het Besluit huurtoeslag zijn bestanddelen van het toetsingsinkomen vermeld die op verzoek voor het toekennen van huurtoeslag buiten beschouwing blijven. Daaronder vallen nabetalingen van inkomsten. Een transitievergoeding die in het jaar van beëindiging van het dienstverband is ontvangen is geen nabetaling van inkomsten over eerdere jaren die bij de bepaling van de draagkracht voor de huurtoeslag buiten beschouwing kan worden gelaten. Om de transitievergoeding als bijzonder inkomen voor de huurtoeslag buiten beschouwing te laten moet de Awir worden aangepast. Dat is een taak van de wetgever.

Toeslagen van Anema

14 oktober 2021

Het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bewerkstelligt dat lees meer

27 mei 2021

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag