Geplaatst om 04:00 op 12 september 2018 door Tussendoor

Transitievergoeding van invloed op toeslagen

Het recht op en de hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de draagkracht van de huurder, zijn partner en eventuele medebewoners. Het vermogen bepaalt mede de draagkracht. Het toetsingsinkomen voor de toeslagen wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Uitgangspunt is het door de belastinginspecteur in de aanslag inkomstenbelasting vastgesteld verzamelinkomen. Tot dat inkomen behoort een ontvangen transitievergoeding.

In het Besluit huurtoeslag zijn bestanddelen van het toetsingsinkomen vermeld die op verzoek voor het toekennen van huurtoeslag buiten beschouwing blijven. Daaronder vallen nabetalingen van inkomsten. Een transitievergoeding die in het jaar van beëindiging van het dienstverband is ontvangen is geen nabetaling van inkomsten over eerdere jaren die bij de bepaling van de draagkracht voor de huurtoeslag buiten beschouwing kan worden gelaten. Om de transitievergoeding als bijzonder inkomen voor de huurtoeslag buiten beschouwing te laten moet de Awir worden aangepast. Dat is een taak van de wetgever.

Toeslagen van Anema

28 november 2019

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Verzamelwet SZW in behandeling. Er is door de Kamer een lees meer

07 juli 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het voorstel Wet hersteloperatie toeslagen aangeboden aan de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag