Geplaatst om 04:00 op 20 september 2018 door Tussendoor

Aanpassing kansspelbelasting

De Wet op de kansspelen (WOK) voorziet niet in de mogelijkheid een vergunning te verlenen aan aanbieders van kansspelen via het internet. Deze kansspelen zijn daarom illegaal. Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel kansspelen op afstand (KOA) in behandeling. Door het wetsvoorstel KOA kunnen aanbieders van kansspelen de onlinemarkt in Nederland betreden als zij voldoen aan de voorwaarden voor een vergunning. Nadat de wet KOA in werking is getreden en de Kansspelautoriteit de vergunningen voor kansspelen op afstand heeft verstrekt, kent Nederland legale kansspelen op afstand. In het wetsvoorstel KOA is ervoor gekozen om voor alle kansspelen op afstand eenzelfde belastingplicht én grondslag te introduceren.

In het huidige systeem van weddenschappen op sport is niet de aanbieder maar de speler belastingplichtig over de door hem gewonnen prijs. De Europese Commissie vindt dit een vorm van verboden staatssteun. Daarom wordt voorgesteld om aanbieders van landgebonden en aanbieders van op afstand aangeboden sportweddenschappen fiscaal gelijk te behandelen door in beide gevallen de aanbieder belastingplichtig te maken met als belastinggrondslag het bruto spelresultaat. Het bruto spelresultaat is het verschil tussen de van spelers ontvangen inzetten en de aan spelers beschikbaar gestelde prijzen. Het voorgestelde belastingtarief bedraagt 29%.

Voor promotionele kansspelen is geen vergunning nodig. In de praktijk gaat het om prijsvragen of loterijen ter promotie van een product of merk. De winnaar van een prijs is de belastingplichtige. Kansspelbelasting wordt geheven over prijzen van meer dan € 449. Voor aanbieders van promotionele kansspelen, ongeacht of dit op afstand is of niet, blijft gelden dat de prijswinnaar belastingplichtig is.

De voorgestelde wijzigingen in de kansspelbelasting zullen in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, volgens de huidige planning een half jaar na de datum van inwerkingtreding van de wet KOA.

Belastingplan van Anema

12 december 2019

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. lees meer

21 november 2017

Tijdens het tweede wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2018 zijn vragen gesteld die de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag