Geplaatst om 04:00 op 20 september 2018 door Tussendoor

Implementatie richtlijn digitale diensten

Een deel van de Europese richtlijn voor btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen moet met ingang van 1 januari 2019 worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. Het gaat om een tegemoetkoming voor kleinere ondernemers die in beperkte mate digitale diensten verkopen aan andere dan ondernemers in andere lidstaten. De overige bepalingen van deze richtlijn moeten worden geïmplementeerd met ingang van 1 januari 2021.

Sinds 1 januari 2015 worden grensoverschrijdende digitale diensten aan consumenten binnen de EU belast met btw in het woonland van de consument. Voor de afdracht van de btw kan de ondernemer kiezen voor een vereenvoudigde regeling van het zogenoemde mini-éénloketsysteem (MOSS). De ondernemer draagt de buitenlandse btw af in eigen land, waarna de belasting wordt verrekend met de lidstaat van de consument. Dit voorkomt registratie in elke afzonderlijke lidstaat waarin de ondernemer zijn digitale diensten levert.

Ondernemers die in één lidstaat gevestigd zijn, zijn de btw over grensoverschrijdende digitale diensten aan consumenten binnen de EU voortaan in de eigen lidstaat verschuldigd naar het daar geldende tarief als de totale grensoverschrijdende omzet voor deze diensten per jaar onder een bedrag van € 10.000 blijft. Ondernemers kunnen er voor kiezen om de btw in de lidstaat van de consument te blijven voldoen.

Vereenvoudiging factureringseisen
Voor ondernemers die digitale diensten verrichten voor consumenten in andere lidstaten gaan de factureringsregels gelden van de lidstaat waarin zij zijn geïdentificeerd voor de toepassing van het MOSS.

Vergroting toepassingsbereik MOSS
Het MOSS kan ook worden toegepast door ondernemers van buiten de EU. Dat geldt momenteel niet als de ondernemer binnen de EU andere belaste prestaties verricht, zoals incidentele belaste leveringen van goederen in een bepaalde lidstaat. In de nieuwe opzet kunnen dergelijke ondernemers wel gebruik maken van het MOSS.

Belastingplan van Anema

31 oktober 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele nota’s van wijziging betreffende het pakket lees meer

01 november 2018

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag