Flexibiliteit ondernemers en hogere AOW-leeftijd – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 26 september 2018 door Tussendoor

Flexibiliteit ondernemers en hogere AOW-leeftijd

Sinds 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. Voor een specifieke groep, die kort voor de ingang van de AOW-uitkering zat, is een tijdelijke regeling getroffen. Deze overbruggingsregeling AOW loopt tot 1 januari 2023. De regeling is bedoeld voor mensen die vóór hun 65e jaar niet meer dan 200% van het wettelijk minimumloon (300% voor echtparen) ontvangen uit een vut- of prepensioenregeling en door de AOW-leeftijdsverhoging na hun 65e jaar geconfronteerd worden met een inkomensverlies. De overbruggingsregeling geldt ook voor zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden. In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Sociale Zaken gezegd dat niet bekend is hoeveel zelfstandigen met een prepensioen- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering geconfronteerd zijn met een AOW-gat.

In antwoord op de vraag of de overbruggingsregeling een uitkomst kan zijn voor ondernemers, die vanwege arbeidsongeschiktheid moesten stoppen met werken, antwoordt de minister dat het primair de keuze van een zelfstandige is om zich tegen dat risico te verzekeren of niet. Die keuze is van een groot aantal individuele factoren afhankelijk. Bestaande zelfstandigen die tot hun 65-jarige leeftijd verzekerd waren en bij wie het verzekerde arbeidsongeschiktheidsrisico is ingetreden voor 1 januari 2013 of 1 juli 2015 kunnen een beroep doen op de overbruggingsregeling AOW mits zij aan de voorwaarden voldoen. De vragensteller veronderstelde ten onrechte dat zelfstandigen uitgesloten waren van de overbruggingsregeling AOW.

Sociale verzekeringen van Anema

28 mei 2019

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt lees meer

19 juli 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag