Geplaatst om 04:00 op 03 oktober 2018 door Tussendoor

Fiscale motie- en toezeggingenbrief Eerste Kamer

De staatssecretaris van Financiën is in de fiscale motie- en toezeggingenbrief aan de Eerste Kamer ingegaan op een wijziging die vanaf 1 januari 2019 in de loonbelasting geldt voor buitenlands belastingplichtigen.
Met ingang van die datum ontvangen buitenlands belastingplichtigen het belastingdeel van de heffingskortingen niet meer via de loonbelasting. Voor de arbeidskorting geldt in een aantal gevallen een uitzondering.

Deze maatregel moet voorkomen dat bij veel niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtigen in de loonbelasting verleende heffingskortingen moeten worden teruggevorderd. Kwalificerende buitenlands belastingplichtigen kunnen de heffingskortingen waarop zij recht hebben via de inkomstenbelasting ontvangen. Het belastingdeel van de algemene heffingskorting kunnen zij ontvangen door het aanvragen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Die mogelijkheid bestaat pas wanneer zij ten minste een jaar kwalificerende buitenlands belastingplichtigen zijn. Dat betekent dat een buitenlands belastingplichtige die begint met werken in Nederland het belastingdeel van de algemene heffingskorting over het eerste jaar pas achteraf, bij de definitieve aanslag, kan ontvangen.

Inwoners van België, die in Nederland werken, hebben op grond van een in het belastingverdrag met België opgenomen non-discriminatiebepaling recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting. Voor inwoners van België is niet van belang is of zij kwalificerende buitenlands belastingplichtigen zijn. Vanaf het moment dat zij in Nederland werken kunnen zij het belastingdeel van de algemene heffingskorting via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen.

Loonbelasting van Anema

21 januari 2021

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens lees meer

04 juli 2019

Voor auto’s van de zaak, die ouder zijn dan 15 jaar, geldt een afwijkende bijtellingsregeling. lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag