Geplaatst om 04:00 op 03 oktober 2018 door Tussendoor

Vrijstelling Nederlandse sociale verzekeringen

Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de Europese Unie de enige bevoegde instantie is om te bepalen welke regels op ambtenaren van de Europese Unie van toepassing zijn op het gebied van sociale zekerheid. Eurojust is een agentschap van de Europese Unie. Voor personeel van dat agentschap is geregeld dat zij zijn uitgesloten van verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Dat geldt niet alleen voor hun werkzaamheden voor Eurojust, maar ook voor andere werkzaamheden die zij in Nederland verrichten. De uitsluiting betreft zowel de verplichte verzekering als de heffing van premies.

Sociale verzekeringen van Anema

28 november 2018

Een ondernemer staakte in het jaar 2014 zijn onderneming. De daarbij behaalde stakingswinst bestond lees meer

17 april 2019

Voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) is sprake van een gezamenlijke huishouding als twee personen hun lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag