Geplaatst om 04:00 op 03 oktober 2018 door Tussendoor

Vrijstelling Nederlandse sociale verzekeringen

Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de Europese Unie de enige bevoegde instantie is om te bepalen welke regels op ambtenaren van de Europese Unie van toepassing zijn op het gebied van sociale zekerheid. Eurojust is een agentschap van de Europese Unie. Voor personeel van dat agentschap is geregeld dat zij zijn uitgesloten van verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Dat geldt niet alleen voor hun werkzaamheden voor Eurojust, maar ook voor andere werkzaamheden die zij in Nederland verrichten. De uitsluiting betreft zowel de verplichte verzekering als de heffing van premies.

Sociale verzekeringen van Anema

04 juli 2019

Het wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Per 1 juli lees meer

19 juli 2017

Nederland en de Volksrepubliek China hebben een verdrag inzake sociale zekerheid gesloten. Dat lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag