Geplaatst om 04:00 op 03 oktober 2018 door Tussendoor

Vrijstelling Nederlandse sociale verzekeringen

Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de Europese Unie de enige bevoegde instantie is om te bepalen welke regels op ambtenaren van de Europese Unie van toepassing zijn op het gebied van sociale zekerheid. Eurojust is een agentschap van de Europese Unie. Voor personeel van dat agentschap is geregeld dat zij zijn uitgesloten van verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Dat geldt niet alleen voor hun werkzaamheden voor Eurojust, maar ook voor andere werkzaamheden die zij in Nederland verrichten. De uitsluiting betreft zowel de verplichte verzekering als de heffing van premies.

Sociale verzekeringen van Anema

08 augustus 2019

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voorgelegd over de lees meer

20 februari 2019

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag