Geplaatst om 04:00 op 03 oktober 2018 door Tussendoor

Vrijstelling Nederlandse sociale verzekeringen

Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de Europese Unie de enige bevoegde instantie is om te bepalen welke regels op ambtenaren van de Europese Unie van toepassing zijn op het gebied van sociale zekerheid. Eurojust is een agentschap van de Europese Unie. Voor personeel van dat agentschap is geregeld dat zij zijn uitgesloten van verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Dat geldt niet alleen voor hun werkzaamheden voor Eurojust, maar ook voor andere werkzaamheden die zij in Nederland verrichten. De uitsluiting betreft zowel de verplichte verzekering als de heffing van premies.

Sociale verzekeringen van Anema

07 september 2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 naar de lees meer

15 juni 2017

Op een WW-uitkering wordt ander inkomen in mindering gebracht. Tot het inkomen dat wordt gekort op lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag