Geplaatst om 04:00 op 11 oktober 2018 door Tussendoor

Gebonden aan A1-verklaring

Hof Den Bosch heeft prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voorgelegd over de verzekeringsplicht in Nederland van iemand die op een binnenvaartschip werkte. De vragen hebben betrekking op de zogenaamde A1-verklaring en de gebondenheid daaraan. Een van de taken van de Sociale Verzekeringsbank is het verstrekken van verklaringen over de toepasselijke wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid. De Belastingdienst moet zich houden aan een door de SVB verstrekte (A1)-verklaring dat de Nederlandse wetgeving van toepassing is, zolang die verklaring niet is ingetrokken of ongeldig verklaard. Dat wordt volgens de Hoge Raad niet anders als tegen deze verklaring bezwaar of beroep is ingesteld. De verklaring is een besluit waarvan de werking niet wordt geschorst door een daartegen gericht rechtsmiddel. Ook de belastingrechter die moet oordelen over een besluit van de inspecteur met betrekking tot de heffing van premie voor de Nederlandse sociale verzekeringen is gebonden aan de door de SVB afgegeven verklaring.

De omstandigheid dat een A1-verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat kan voor de belastingrechter aanleiding zijn om de behandeling van de zaak aan te houden. De bevoegdheid om de zaak aan te houden heeft de belastingrechter ook als een A1-verklaring over de in geding zijnde periode onherroepelijk vaststaat, maar de rechter rekening houdt met de mogelijkheid dat die verklaring zal worden ingetrokken of ongeldig zal worden verklaard naar aanleiding van een procedure over een andere A1-verklaring.

Sociale verzekeringen van Anema

20 juli 2017

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere lees meer

12 november 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging op het lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag