Geplaatst om 04:00 op 17 oktober 2018 door Tussendoor

Gebruikelijk loon

Een werknemer die arbeid verricht voor een vennootschap, waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, moet daarvoor ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Dat komt neer op een bedrag per jaar van ten minste € 45.000, tenzij aannemelijk is dat in het economisch verkeer een lager bedrag gebruikelijk is.

De rechtbank Noord-Holland is van oordeel dat ook een gehandicapte dga het gebruikelijk loon moet verdienen wanneer hij arbeid verricht voor zijn vennootschappen. De dga in kwestie kon zich niet bezighouden met de dagelijkse gang van zaken. Zijn werkzaamheden waren beperkt tot het nemen van bestuursbesluiten en het controleren van het werk van derden. Op die manier heeft de dga arbeid in kwalitatieve zin verricht voor de vennootschappen. De dga slaagde er niet in om aannemelijk te maken dat voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking een lager loon dan € 45.000 gebruikelijk is.

Loonbelasting van Anema

27 januari 2022

Als een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privédoeleinden ter beschikking stelt, lees meer

14 december 2017

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag