Geplaatst om 04:00 op 17 oktober 2018 door Tussendoor

Gebruikelijk loon

Een werknemer die arbeid verricht voor een vennootschap, waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, moet daarvoor ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Dat komt neer op een bedrag per jaar van ten minste € 45.000, tenzij aannemelijk is dat in het economisch verkeer een lager bedrag gebruikelijk is.

De rechtbank Noord-Holland is van oordeel dat ook een gehandicapte dga het gebruikelijk loon moet verdienen wanneer hij arbeid verricht voor zijn vennootschappen. De dga in kwestie kon zich niet bezighouden met de dagelijkse gang van zaken. Zijn werkzaamheden waren beperkt tot het nemen van bestuursbesluiten en het controleren van het werk van derden. Op die manier heeft de dga arbeid in kwalitatieve zin verricht voor de vennootschappen. De dga slaagde er niet in om aannemelijk te maken dat voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking een lager loon dan € 45.000 gebruikelijk is.

Loonbelasting van Anema

21 juni 2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse lees meer

14 december 2017

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag