Geplaatst om 04:00 op 18 oktober 2018 door Tussendoor

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut. Het opzegverbod geldt niet bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Niet vereist is dat de werkgever zijn gehele onderneming beëindigt. Het volstaat wanneer de activiteiten van een zelfstandig onderdeel van de onderneming worden beëindigd.

De kantonrechter wees een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe in het geval van een werkgever, die stopte met bepaalde werkzaamheden omdat hij voor deze activiteiten geen subsidie meer ontving. De kantonrechter was van oordeel dat de activiteiten een zelfstandig onderdeel vormden van de onderneming. Gelet op de slechte financiële situatie van de werkgever was herplaatsing van de werkneemster bij de werkgever niet mogelijk.

Arbeidsrecht van Anema

20 augustus 2020

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is. In het lees meer

14 mei 2020

Volgens vaste rechtspraak dient de betekenis van een omstreden bepaling in een schriftelijke lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag