Geplaatst om 04:00 op 14 november 2018 door Tussendoor

Nota’s van wijziging

De staatssecretaris van Financiën heeft de maatregel waarmee met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2018 een omissie in de innovatiebox wordt hersteld overgeheveld van het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid naar het wetsvoorstel bedrijfsleven 2019. Dat is gebeurd omdat de staatssecretaris verwacht dat het wetsvoorstel bedrijfsleven 2019 eerder in werking zal treden dan het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid. Dat moet voorkomen dat de periode waarover de maatregel terugwerkt langer is dan noodzakelijk. In het wetsvoorstel bedrijfsleven 2019 waren bepalingen opgenomen die verband houden met de spoedreparatie fiscale eenheid. Omdat die bepalingen pas betekenis hebben wanneer het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid in werking is getreden, heeft de staatssecretaris deze bepalingen overgeheveld van het wetsvoorstel bedrijfsleven 2019 naar het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid.

De nota’s van wijziging waarin een en ander is geregeld bevatten geen inhoudelijke wijzigingen.

Belastingplan van Anema

21 november 2019

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, lees meer

24 oktober 2019

Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020 bevat overgangsrecht voor de bpm. Dat lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag