Geplaatst om 04:00 op 14 november 2018 door Tussendoor

Nota’s van wijziging

De staatssecretaris van Financiën heeft de maatregel waarmee met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2018 een omissie in de innovatiebox wordt hersteld overgeheveld van het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid naar het wetsvoorstel bedrijfsleven 2019. Dat is gebeurd omdat de staatssecretaris verwacht dat het wetsvoorstel bedrijfsleven 2019 eerder in werking zal treden dan het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid. Dat moet voorkomen dat de periode waarover de maatregel terugwerkt langer is dan noodzakelijk. In het wetsvoorstel bedrijfsleven 2019 waren bepalingen opgenomen die verband houden met de spoedreparatie fiscale eenheid. Omdat die bepalingen pas betekenis hebben wanneer het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid in werking is getreden, heeft de staatssecretaris deze bepalingen overgeheveld van het wetsvoorstel bedrijfsleven 2019 naar het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid.

De nota’s van wijziging waarin een en ander is geregeld bevatten geen inhoudelijke wijzigingen.

Belastingplan van Anema

07 maart 2018

Bij de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld die geen lees meer

19 september 2019

Zoals te doen gebruikelijk bevat het jaarlijkse Belastingplan een wetsvoorstel Overige fiscale lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag