Geplaatst om 04:00 op 21 november 2018 door Tussendoor

Lagere regelgeving Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

In verband met het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel ter aanpassing van het arbeidsrecht (Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans) heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een zestal ontwerpbesluiten en -regelingen ter consultatie gepubliceerd.

Het gaat om een ontwerpbesluit met nadere regels over oproepovereenkomsten, een wijziging van het Besluit loonbegrip, een ontwerpbesluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming, een wijziging van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de aanpassing van de premiedifferentiatie WW en de afschaffing van de sectorfondsen, een wijziging van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen en een wijziging van het besluit voorwaarden voor op de transitievergoeding in mindering te brengen kosten i.v.m. inzetbaarheidskosten.

De consultatie is tot en met tot 10 december 2018 te vinden op http://www.internetconsultatie.nl.

Arbeidsrecht van Anema

17 mei 2018

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de lees meer

11 januari 2018

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag