Geplaatst om 04:00 op 21 november 2018 door Tussendoor

Lagere regelgeving Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

In verband met het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel ter aanpassing van het arbeidsrecht (Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans) heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een zestal ontwerpbesluiten en -regelingen ter consultatie gepubliceerd.

Het gaat om een ontwerpbesluit met nadere regels over oproepovereenkomsten, een wijziging van het Besluit loonbegrip, een ontwerpbesluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming, een wijziging van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de aanpassing van de premiedifferentiatie WW en de afschaffing van de sectorfondsen, een wijziging van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen en een wijziging van het besluit voorwaarden voor op de transitievergoeding in mindering te brengen kosten i.v.m. inzetbaarheidskosten.

De consultatie is tot en met tot 10 december 2018 te vinden op http://www.internetconsultatie.nl.

Arbeidsrecht van Anema

08 augustus 2018

De werkgever is verplicht het loon van een werknemer, die wegens ziekte zijn werk niet kan lees meer

05 maart 2020

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag