Geplaatst om 04:00 op 21 november 2018 door Tussendoor

Overzicht aangenomen moties Belastingplan 2019

Bij de stemmingen over het pakket Belastingplan 2019 heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen. Het gaat om de volgende verzoeken aan de regering:

  • Het handhaven van de mogelijkheid om jaaraangifte omzetbelasting te doen voor kleine ondernemers/natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen.
  • Een voorstel te doen om zonnepanelen standaard buiten de heffing van onroerendezaakbelasting te houden.
  • Het monitoren en evalueren van de effecten van de maatregelen van de wet ATAD 1.
  • Het handhaven van de registratieplicht in de motorrijtuigenbelasting en het opsporen en beboeten van wanbetalers die rijden in voertuigen met een buitenlands kenteken.
  • In het handboek loonheffingen de mogelijkheden vermelden om een studietoelage te verstrekken aan studerende kinderen van werknemers.
  • Te monitoren dat er voldoende aanbod is van zeer zuinige en emissievrije voertuigen voor zorg- en doelgroepenvervoer.
  • Met ingang van volgend jaar fiscale wetsvoorstellen zoveel mogelijk te spreiden over het jaar.
  • Een vervolgonderzoek te laten uitvoeren naar andere geldstromen en belastingconstructies en zo mogelijk nulmetingen uit te voeren.
  • De aantallen mensen met een letselschadevergoeding en het financieel beslag van vrijstelling van letselschadevergoedingen in box 3 in kaart te brengen.

Belastingplan van Anema

29 november 2017

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen met twee amendementen. Het eerste amendement lees meer

31 oktober 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele nota’s van wijziging betreffende het pakket lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag