Geplaatst om 04:00 op 28 november 2018 door Tussendoor

Aanpassing bijdrage-inkomen

Een ondernemer staakte in het jaar 2014 zijn onderneming. De daarbij behaalde stakingswinst bestond uit de vrijval van de gevormde fiscale oudedagsreserve. Voor een bedrag van € 18.500 heeft de stakende ondernemer ten laste van de stakingswinst een lijfrente bedongen. Dit bedrag kwam wel in mindering op het belastbaar inkomen uit werk en woning, maar niet op het bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Dat inkomen is door de inspecteur gesteld op de in 2014 behaalde belastbare winst uit onderneming zonder rekening te houden met een aftrek voor uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Volgens Hof Den Haag was sprake van ongelijke behandeling van de ondernemer ten opzichte van werknemers die een pensioen opbouwen. Bij werknemers verminderen de uitgaven voor aanspraken op pensioen wel het bijdrage-inkomen. Voor deze ongelijke behandeling bestaat volgens het hof geen objectieve rechtvaardiging. Het hof heeft de ondernemer echter geen oplossing voor de ongelijke behandeling geboden.

De Hoge Raad heeft dat op het beroep in cassatie wel gedaan door de betaalde lijfrentepremie alsnog in aftrek te brengen en het bijdrage-inkomen voor het jaar 2014 op nihil vast te stellen.

Sociale verzekeringen van Anema

27 februari 2020

Op 1 mei 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in werking getreden. Deze wet moet lees meer

12 maart 2020

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag