Geplaatst om 04:00 op 28 november 2018 door Tussendoor

Naheffing loonbelasting

De werknemer is de belastingplichtige voor de loonbelasting die op zijn loon wordt ingehouden. Dat geldt ook voor loonbelasting die anders dan als eindheffing wordt nageheven van de werkgever die de inhoudingsplichtige is. Als eindheffing nageheven loonbelasting komt ten laste van de werkgever. In andere gevallen kan de inhoudingsplichtige de nageheven loonbelasting verhalen op de betreffende werknemer, waardoor deze belasting alsnog voor rekening van de werknemer als belastingplichtige komt.

Inzet van een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was of naheffingsaanslagen loonbelasting daadwerkelijk op de inmiddels overleden werknemer verhaald moeten zijn of dat volstaat dat deze verhaalbaar zijn om de erfgenamen van de werknemer te kunnen beschouwen als personen die beroep kunnen instellen op grond van de wet. Volgens het hof volstaat een verhaalbare naheffingsaanslag. De inhoudingsplichtige kon de naheffingsaanslagen verhalen, waardoor de werknemer de nageheven loonheffingen als eigen belastingschuld zou dragen. Dat betekent dat de werknemer een eigen belang had bij het bestrijden van de naheffingsaanslagen. Het stellen van de eis dat de loonheffingen daadwerkelijk zijn verhaald, zou een uitholling betekenen van de rechtsbescherming van de werknemer, aldus het hof. De werknemer zou dan pas rechtsmiddelen kunnen aanwenden nadat hij door de inhoudingsplichtige was aangesproken. De erfgenamen konden als rechtsopvolgers van de overleden werknemer de rechtsmiddelen bezwaar en beroep aanwenden tegen de aan de inhoudingsplichtige opgelegde verhaalbare naheffingsaanslagen.

Loonbelasting van Anema

12 juni 2019

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers met een aanmerkelijk belang in de vennootschap lees meer

30 mei 2017

Naar aanleiding van een bericht dat het aantal zzp’ers dat opdrachten misloopt is verdrievoudigd, lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag