Geplaatst om 04:00 op 28 november 2018 door Tussendoor

Naheffing loonbelasting

De werknemer is de belastingplichtige voor de loonbelasting die op zijn loon wordt ingehouden. Dat geldt ook voor loonbelasting die anders dan als eindheffing wordt nageheven van de werkgever die de inhoudingsplichtige is. Als eindheffing nageheven loonbelasting komt ten laste van de werkgever. In andere gevallen kan de inhoudingsplichtige de nageheven loonbelasting verhalen op de betreffende werknemer, waardoor deze belasting alsnog voor rekening van de werknemer als belastingplichtige komt.

Inzet van een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was of naheffingsaanslagen loonbelasting daadwerkelijk op de inmiddels overleden werknemer verhaald moeten zijn of dat volstaat dat deze verhaalbaar zijn om de erfgenamen van de werknemer te kunnen beschouwen als personen die beroep kunnen instellen op grond van de wet. Volgens het hof volstaat een verhaalbare naheffingsaanslag. De inhoudingsplichtige kon de naheffingsaanslagen verhalen, waardoor de werknemer de nageheven loonheffingen als eigen belastingschuld zou dragen. Dat betekent dat de werknemer een eigen belang had bij het bestrijden van de naheffingsaanslagen. Het stellen van de eis dat de loonheffingen daadwerkelijk zijn verhaald, zou een uitholling betekenen van de rechtsbescherming van de werknemer, aldus het hof. De werknemer zou dan pas rechtsmiddelen kunnen aanwenden nadat hij door de inhoudingsplichtige was aangesproken. De erfgenamen konden als rechtsopvolgers van de overleden werknemer de rechtsmiddelen bezwaar en beroep aanwenden tegen de aan de inhoudingsplichtige opgelegde verhaalbare naheffingsaanslagen.

Loonbelasting van Anema

13 februari 2019

Inkomsten zijn niet alleen belastbaar wanneer zij daadwerkelijk zijn ontvangen, maar ook wanneer lees meer

04 mei 2017

Wie geregeld op de weg van huis naar werk of van werk naar huis in de file staat, kijkt wel eens lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag