Geplaatst om 04:00 op 29 november 2018 door Tussendoor

Premiepercentage Zvw 2019

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor de zorgverzekeringswet bedraagt in 2019 6,95%. In 2018 bedraagt deze premie 6,9%. De hoge premie wordt geheven van werkgevers over het loon van werknemers. De lage premie stijgt van 5,65% in 2018 naar 5,7% in 2019. De lage premie geldt voor onder meer zelfstandige ondernemers, dga’s en AOW’ers. De premie wordt geheven over het bijdrageloon c.q. bijdrage-inkomen. Dat kent in 2019 een maximum van € 55.927. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Sociale verzekeringen van Anema

22 februari 2018

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de lees meer

30 augustus 2017

Op grond van de Nederlandse wetgeving is een ingezetene van Nederland van rechtswege in Nederland lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag