Geplaatst om 04:00 op 19 december 2018 door Tussendoor

Behandeling Belastingplan 2019

Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 in de Eerste Kamer is gevraagd om het forfait voor de belastinglatentie, die in aanmerking mag worden genomen voor de erfbelasting bij een verkrijging van een aanmerkelijk belang, aan te passen aan de voorgestelde verhoging van het box 2-tarief. Die verhoging van 25 naar 26,9% gaat in per 2021. Het kabinet is dit niet van plan omdat naar de mening van het kabinet in de huidige forfaits in de erfbelasting voldoende rekening wordt gehouden met de in de toekomst verschuldigde inkomstenbelasting.

In de voorgestelde Wet Bedrijfsleven 2019 is een beperking opgenomen van de afschrijving in de vennootschapsbelasting op gebouwen in eigen gebruik. Momenteel kan nog worden afgeschreven voor zover de boekwaarde hoger is dan 50% van de WOZ-waarde. Dat wordt beperkt tot het bedrag waarmee de boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de WOZ-waarde. Bij de schatting van de budgettaire opbrengst van deze maatregel van € 200 miljoen is rekening gehouden met de lagere belastingdruk in de toekomst bij beëindiging van de onderneming of vervreemding van het gebouw. Volgens de staatssecretaris leidt de maatregel voornamelijk tot het naar voren halen van belastingheffing. Het kabinet is niet bereid om de afschrijvingsbeperking voor gebouwen in eigen gebruik te verzachten indien de opbrengst van de maatregel hoger uitvalt.

Belastingplan van Anema

20 september 2018

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd. Waar lees meer

21 september 2017

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting wijzigen nauwelijks. Het tarief in de tweede en derde lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag