Geplaatst om 04:00 op 19 december 2018 door Tussendoor

Ontvangen dwangsom geen loon

Alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten, inclusief vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking, behoort tot het loon voor de loonbelasting. Ook vergoedingen en verstrekkingen die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren vallen onder het ruime loonbegrip. Het loonbegrip is echter niet zo ruim dat alles wat een werknemer van de werkgever krijgt loon vormt. Er moet een verband bestaan tussen loon en dienstbetrekking.

Een politieagente ontving een dwangsom die de werkgever had verbeurd wegens het niet tijdig beslissen op een plaatsingsbesluit. Het recht op de dwangsom hing niet samen met de aanstelling als ambtenaar of de arbeidsovereenkomst, maar met de hoedanigheid van maker van bezwaar. De verplichting om tijdig te beslissen op bezwaar is niet geregeld in een arbeidsovereenkomst of een aanstellingsbesluit maar in de wet. Volgens de rechtbank hangt de dwangsom niet zozeer samen met de dienstbetrekking dat deze als loon dient te worden aangemerkt.

Loonbelasting van Anema

08 januari 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de lees meer

26 april 2018

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag