Geplaatst om 04:00 op 16 januari 2019 door Tussendoor

Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans naar de Tweede Kamer gestuurd.

Arbeidsrecht van Anema

18 juni 2020

De arbeidsovereenkomst met een werknemer kan door de kantonrechter alleen worden ontbonden als daar lees meer

17 januari 2018

In het regeerakkoord zijn afspraken opgenomen over een uitbreiding van het kraamverlof. Volgens deze lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag