Geplaatst om 22:00 op 20 februari 2019 door Tussendoor

Door werkgever betaalde dwangsom geen loon

Bestuursorganen verbeuren een dwangsom wanneer zij te laat zijn met het geven van een gevraagde beschikking. Wanneer de aanvrager van de beschikking in dienstbetrekking is bij het bestuursorgaan dat een dwangsom moet betalen, vormt de uitbetaalde dwangsom geen loon. Dat betekent dat het bestuursorgaan geen loonheffing dient in te houden. De vaststelling door een bestuursorgaan van een aan een werknemer verschuldigde dwangsom is niet gebaseerd op diens dienstbetrekking en strekt niet tot nakoming van een uit die dienstbetrekking voortvloeiende verplichting.

Loonbelasting van Anema

01 augustus 2019

Buitenlandse belastingplichtigen ontvangen met ingang van 2019 het belastingdeel van de lees meer

28 maart 2018

De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag