Geplaatst om 22:00 op 20 februari 2019 door Tussendoor

Door werkgever betaalde dwangsom geen loon

Bestuursorganen verbeuren een dwangsom wanneer zij te laat zijn met het geven van een gevraagde beschikking. Wanneer de aanvrager van de beschikking in dienstbetrekking is bij het bestuursorgaan dat een dwangsom moet betalen, vormt de uitbetaalde dwangsom geen loon. Dat betekent dat het bestuursorgaan geen loonheffing dient in te houden. De vaststelling door een bestuursorgaan van een aan een werknemer verschuldigde dwangsom is niet gebaseerd op diens dienstbetrekking en strekt niet tot nakoming van een uit die dienstbetrekking voortvloeiende verplichting.

Loonbelasting van Anema

11 april 2017

Een excessieve vertrekvergoeding voor een werknemer wordt aangemerkt als een eindheffingsbestanddeel lees meer

21 september 2017

Niet-uitvoerende bestuurdersBestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag