Geplaatst om 22:00 op 20 februari 2019 door Tussendoor

Door werkgever betaalde dwangsom geen loon

Bestuursorganen verbeuren een dwangsom wanneer zij te laat zijn met het geven van een gevraagde beschikking. Wanneer de aanvrager van de beschikking in dienstbetrekking is bij het bestuursorgaan dat een dwangsom moet betalen, vormt de uitbetaalde dwangsom geen loon. Dat betekent dat het bestuursorgaan geen loonheffing dient in te houden. De vaststelling door een bestuursorgaan van een aan een werknemer verschuldigde dwangsom is niet gebaseerd op diens dienstbetrekking en strekt niet tot nakoming van een uit die dienstbetrekking voortvloeiende verplichting.

Loonbelasting van Anema

13 december 2018

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een lees meer

19 november 2020

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag