Geplaatst om 22:00 op 20 februari 2019 door Tussendoor

Door werkgever betaalde dwangsom geen loon

Bestuursorganen verbeuren een dwangsom wanneer zij te laat zijn met het geven van een gevraagde beschikking. Wanneer de aanvrager van de beschikking in dienstbetrekking is bij het bestuursorgaan dat een dwangsom moet betalen, vormt de uitbetaalde dwangsom geen loon. Dat betekent dat het bestuursorgaan geen loonheffing dient in te houden. De vaststelling door een bestuursorgaan van een aan een werknemer verschuldigde dwangsom is niet gebaseerd op diens dienstbetrekking en strekt niet tot nakoming van een uit die dienstbetrekking voortvloeiende verplichting.

Loonbelasting van Anema

13 februari 2019

Inkomsten zijn niet alleen belastbaar wanneer zij daadwerkelijk zijn ontvangen, maar ook wanneer lees meer

08 mei 2019

Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten. Tot 1 januari 2005 werden optierechten op lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag