Geplaatst om 23:00 op 19 maart 2019 door Tussendoor

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

Een werkgever had in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde hield in dat de duur van het dienstverband was gekoppeld aan de met een opdrachtgever gesloten overeenkomst van dienstverlening, zonder dat opzegging vereist was.

Volgens de kantonrechter is deze voorwaarde in strijd met het gesloten ontslagstelsel. De voorwaarde is niet objectief bepaalbaar. In het algemeen is de voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij onvoldoende werk niet toegestaan. De kantonrechter vond niet aannemelijk dat bij het eindigen van de opdracht beëindiging van de arbeidsovereenkomst de enig denkbare optie voor de werkgever was. De arbeidsovereenkomst was niet op regelmatige wijze geëindigd, waardoor de werknemer recht had op schadevergoeding naast de transitievergoeding.

Arbeidsrecht van Anema

09 augustus 2018

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn lees meer

29 november 2018

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag