Geplaatst om 23:00 op 19 maart 2019 door Tussendoor

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

Een werkgever had in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde hield in dat de duur van het dienstverband was gekoppeld aan de met een opdrachtgever gesloten overeenkomst van dienstverlening, zonder dat opzegging vereist was.

Volgens de kantonrechter is deze voorwaarde in strijd met het gesloten ontslagstelsel. De voorwaarde is niet objectief bepaalbaar. In het algemeen is de voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij onvoldoende werk niet toegestaan. De kantonrechter vond niet aannemelijk dat bij het eindigen van de opdracht beëindiging van de arbeidsovereenkomst de enig denkbare optie voor de werkgever was. De arbeidsovereenkomst was niet op regelmatige wijze geëindigd, waardoor de werknemer recht had op schadevergoeding naast de transitievergoeding.

Arbeidsrecht van Anema

28 april 2022

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn lees meer

06 maart 2019

In een procedure verzocht een werkneemster de kantonrechter om de werkgever te veroordelen tot lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag