Geplaatst om 23:00 op 03 april 2019 door Tussendoor

Ontbinding wegens verwijtbaar gedrag

De kantonrechter heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werkneemster wegens ernstig verwijtbaar gedrag ontbonden. Een van de taken van de werkneemster was het vervaardigen en de uitgifte van toegangspassen voor het bedrijfsterrein van de werkgever. Het bedrijfsterrein was gelegen in het Rotterdamse havengebied. De werkneemster had tegen betaling toegangspassen verstrekt aan criminelen, die daarmee in staat waren om drugs uit op het bedrijfsterrein aanwezige containers te halen. Vanwege het verwijtbare gedrag kon de kantonrechter de arbeidsovereenkomst eerder laten eindigen dan met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn het geval zou zijn. Daarnaast had de werkneemster geen recht op een transitievergoeding omdat de beëindiging aan haar gedrag was te wijten.

Arbeidsrecht van Anema

17 april 2019

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de lees meer

05 april 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag