Geplaatst om 23:00 op 10 april 2019 door Tussendoor

Beschikking niet in Nederland belast inkomen

Werkgevers betalen premies Zorgverzekeringswet over het loon van hun werknemers. Op het loon van een dga en op de uitkering van uitkeringsgerechtigden wordt de premie ingehouden. Zelfstandigen betalen de premie op aanslag. Niet alleen in Nederland wonende personen moeten over hun inkomen premie betalen. De premie voor de Zorgverzekeringswet wordt ook geheven van in het buitenland wonende AOW-gerechtigden. De Belastingdienst stelt daartoe het niet in Nederland belastbare inkomen vast.

Een in België wonende Nederlander met een AOW-uitkering bestreed de bevoegdheid van de Nederlandse Belastingdienst om een beschikking af te geven waarin het niet in Nederland belaste inkomen is vastgesteld. Ook bestreed hij de bevoegdheid om die gegevens door te geven aan het Zorginstituut Nederland. Hof Den Bosch verwees naar uitspraken van het hof en van de Centrale Raad van Beroep in eerdere procedures van deze belanghebbende en verklaarde het beroep ongegrond. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep tegen deze uitspraak ongegrond verklaard.

Sociale verzekeringen van Anema

22 februari 2018

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de lees meer

26 november 2020

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag