Geplaatst om 23:00 op 10 april 2019 door Tussendoor

Premieplicht Rijnvarende

Werknemers, die behoren tot het varend personeel van een schip dat in de Rijnvaart wordt gebruikt, vallen onder de Rijnvarendenovereenkomst. Aan de hand van deze overeenkomst wordt vastgesteld welke socialezekerheidswetgeving van toepassing is. Om dubbele verzekering en dubbele premieplicht te voorkomen is op een Rijnvarende de wetgeving van slechts één van de bij de overeenkomst betrokken landen van toepassing. Dat is het land waar de exploitant van het schip is gevestigd. Niet bepalend is de omstandigheid dat de Rijnvarende op de loonlijst staat van een in een ander land gevestigd bedrijf.

Sociale verzekeringen van Anema

06 september 2018

Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer tegen het einde van de periode van verplichte lees meer

09 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag