Geplaatst om 23:00 op 10 april 2019 door Tussendoor

Premieplicht Rijnvarende

Werknemers, die behoren tot het varend personeel van een schip dat in de Rijnvaart wordt gebruikt, vallen onder de Rijnvarendenovereenkomst. Aan de hand van deze overeenkomst wordt vastgesteld welke socialezekerheidswetgeving van toepassing is. Om dubbele verzekering en dubbele premieplicht te voorkomen is op een Rijnvarende de wetgeving van slechts één van de bij de overeenkomst betrokken landen van toepassing. Dat is het land waar de exploitant van het schip is gevestigd. Niet bepalend is de omstandigheid dat de Rijnvarende op de loonlijst staat van een in een ander land gevestigd bedrijf.

Sociale verzekeringen van Anema

22 augustus 2019

De verplichte loondoorbetaling gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid geldt niet lees meer

12 september 2017

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel tot wijziging van de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag