Geplaatst om 23:00 op 24 april 2019 door Tussendoor

Bijtelling auto ondanks huurconstructie met werkgever

Een auto, die door een werkgever aan een werknemer in het kader van de dienstbetrekking ter beschikking wordt gesteld, wordt geacht ook voor privégebruik ter beschikking te staan. Er dient een bijtelling bij het loon van de werkgever plaats te vinden voor dit privégebruik, tenzij de werknemer aantoont dat met de auto niet meer dan 500 km op jaarbasis privé is gereden. Het huren van de auto van de zaak door de werknemer voor gebruik in de vakantieperiode heeft niet tot gevolg dat geen bijtelling hoeft plaats te vinden. De auto wordt dan nog steeds door de werkgever ter beschikking gesteld. De door de werknemer betaalde vergoeding voor de huur komt in mindering op het bedrag van de bijtelling.

Loonbelasting van Anema

25 maart 2021

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een lees meer

22 augustus 2018

Het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag