Geplaatst om 04:00 op 02 mei 2019 door Tussendoor

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstandigheden behoort een achterstand in de loonbetaling.


De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst van een werknemer wiens werkgever hem door onregelmatige loonbetaling in totaal zeven maandsalarissen schuldig was. De werkgever moest ook de wettelijke verhoging en de wettelijke rente over het achterstallige salaris betalen. Daarnaast veroordeelde de kantonrechter de werkgever tot het betalen van een transitievergoeding. Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer is voor het recht op een transitievergoeding vereist dat de werkgever zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Het niet betalen van loon is daar een voorbeeld van. Aan de voorwaarde dat het dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd, moet uiteraard ook zijn voldaan.

Arbeidsrecht van Anema

09 april 2020

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn lees meer

31 januari 2019

Een werkgever kende een bonusregeling voor zijn personeel. Om in aanmerking te komen voor een bonus lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag