Geplaatst om 23:00 op 15 mei 2019 door Tussendoor

TV-kok niet in loondienst bij omroep

Een tv-kok werkte vanaf 2004 via zijn bv voor een omroeporganisatie mee aan diverse televisieprogramma’s. Tot 1 mei 2016 beschikte de tv-kok voor deze werkzaamheden over een VAR-dga. Met ingang van 1 mei stelde de Belastingdienst zich op het standpunt dat er een dienstbetrekking was tussen de omroeporganisatie en de tv-kok.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de inspecteur geen feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die de conclusie rechtvaardigen dat er tussen de tv-kok en de omroeporganisatie een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestond. Het was uitdrukkelijk de bedoeling van partijen om geen arbeidsovereenkomst te sluiten. Het hof vond aannemelijk dat de tv-kok invloed had op de inhoud van de programma’s waaraan hij meewerkte. Het script bestond voor een belangrijk gedeelte uit zijn inbreng en werd gebruikt als handvat voor de volgende opnamen. Er was geen sprake van afhankelijkheid van de tv-kok, maar van samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Het hof vond verder van belang dat de tv-kok naast zijn tv-werk andere werkzaamheden verrichtte waarmee zijn bv aanzienlijke bedragen verdiende.

Loonbelasting van Anema

24 oktober 2019

Inkomsten worden in fiscaal opzicht genoten wanneer zij vorderbaar en inbaar zijn. Inkomsten zijn lees meer

13 september 2018

Bij het loon van een werknemer moet in beginsel een bijtelling plaatvinden voor het voordeel dat hij lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag