Geplaatst om 23:00 op 28 mei 2019 door Tussendoor

Melding belang beursgenoteerde vennootschap

Momenteel moeten houders van belangen in beursgenoteerde vennootschappen hun belang melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wanneer het belang een omvang van 3% bereikt. De AFM maakt deze meldingen openbaar. De minister van Financiën heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd waarin de drempel voor de meldingsverplichting wordt verlaagd naar 2%. De verwachting is dat op deze manier de waardecreatie op lange termijn wordt bevorderd.

De afgelopen periode is het streven naar waardecreatie op termijn bij verschillende ondernemingen onder druk komen te staan ten faveure van winst op korte termijn. Dat gebeurt vaak op aandringen van aandeelhouders. Het kabinet denkt dat het verlagen van de meldingsdrempel kan bijdragen aan een duurzame relatie van een onderneming met haar aandeelhouders. De onderneming krijgt door de melding immers een beter beeld van wie de aandeelhouders zijn.

De nieuwe drempelwaarde van 2% wordt toegevoegd aan de bestaande reeks drempelwaarden van 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95%. De bestaande drempelwaarde van 3% blijft bestaan vanwege het agenderingsrecht voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Het voorstel bevat een overgangsbepaling voor belangen die op de datum van inwerkingtreding groter zijn dan 2 maar kleiner dan 3%. Dergelijke belangen moeten binnen vier weken na inwerkingtreding van de wet worden gemeld. Het streven is om de wet uiterlijk op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Reacties op het conceptvoorstel kunnen tot 4 juli 2019 worden gegeven op: https://www.internetconsultatie.nl/wetuitbreidingmeldplichten.

Algemeen van Anema

24 juni 2021

Britten, die voor het einde van de overgangsfase op 1 januari 2021 van de Brexit in Nederland waren lees meer

20 december 2018

De minister van Financiën heeft de planning voor 2019 gepubliceerd van wetsvoorstellen, brieven en lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag