Geplaatst om 23:00 op 04 juni 2019 door Tussendoor

Verplichte zorgverzekering

Inwoners van Nederland vallen van rechtswege onder de Zorgverzekeringswet. Op grond daarvan zijn zij verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Iedere verzekeringsplichtige is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd over zijn in een kalenderjaar genoten inkomen.

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag over een aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering vernietigd. De casus was als volgt.

Uit een boekenonderzoek leidde de inspecteur af dat de belanghebbende in het jaar 2014 in Nederland woonde en inkomsten genoot. De rechtbank oordeelde op grond van het controlerapport, een verklaring van de Thaise belastingdienst en de verklaringen van partijen ter zitting, dat de belanghebbende in 2014 in Nederland woonde en daarom verplicht verzekerd was voor de Zvw. Het hof verklaarde het hoger beroep ongegrond en nam het oordeel van de rechtbank over. Volgens het hof heeft de belanghebbende in hoger beroep “niets aangevoerd waaruit een beletsel is te putten voor het handhaven van de aanslag”. Volgens de Hoge Raad blijkt uit de gedingstukken dat de belanghebbende in hoger beroep op diverse punten andere stellingen en bewijsmiddelen heeft aangevoerd dan in eerste aanleg. Die standpunten en bewijsmiddelen zouden tot een andere beslissing kunnen leiden. Omdat het hof daarop niet is ingegaan heeft het hof zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd.

Het hof heeft verder geoordeeld dat de belanghebbende in 2014 winst uit onderneming in Nederland heeft genoten waarvoor in Nederland arbeid is verricht en dat hij daarom, los van zijn woonplaats, verplicht verzekerd voor de Zvw was. In hoger beroep heeft de belanghebbende gesteld dat en waarom de inkomsten in aanmerking moeten worden genomen als resultaat uit overige werkzaamheden en niet als winst uit onderneming. Als die stelling juist is, kan dat tot een andere beslissing leiden. Ook dit oordeel van het hof is ontoereikend gemotiveerd.

Sociale verzekeringen van Anema

22 november 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon lees meer

01 mei 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effecten van het lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag