Geplaatst om 04:00 op 01 augustus 2019 door Tussendoor

Geen uitbreiding zorgverlof ouders met zieke kinderen

Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn vragen gesteld over de mogelijkheid tot verruiming van het zorgverlof voor ouders met ernstig zieke kinderen.

De minister is van mening dat de overheid en werkgevers er veel aan doen om ouders hierbij te ondersteunen. Dat neemt niet weg dat de overheid niet kan garanderen dat beide ouders gedurende de gehele ziekteperiode bij hun kind kunnen zijn en ook niet kan uitsluiten dat financiële gevolgen ontstaan. Dat geldt ook in situaties van langdurige verzorging van een zieke partner. Ook daar biedt het wettelijk kader veel mogelijkheden om zorg en werk te combineren, maar ook deze mogelijkheden zijn niet onbeperkt.

De minister ziet geen mogelijkheden tot uitbreiding van de verlofmogelijkheden. Een onderzoek naar verlofregelingen in andere landen heeft daarom weinig toegevoegde waarde.

Arbeidsrecht van Anema

05 augustus 2021

Het Burgerlijk Wetboek bevat een limitatieve opsomming van gronden waarop een verzoek tot lees meer

22 februari 2018

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag