Geplaatst om 04:00 op 08 augustus 2019 door Tussendoor

Verlenging IOW

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) geeft oudere werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers recht op een uitkering. De IOW biedt een tijdelijk vangnet als de WW- of WGA-uitkering is afgelopen en er nog geen recht is op een AOW-uitkering. De IOW zou per 1 januari 2020 worden afgeschaft. In het regeerakkoord is afgesproken dat de IOW wordt verlengd tot 1 januari 2024. Omdat een WW-uitkering maximaal twee jaar duurt, betekent dit dat men tot 1 januari 2026 kan instromen in de IOW. De toetredingsleeftijd groeit niet mee met de pensioenleeftijd, maar wordt vastgelegd op 60 jaar en 4 maanden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel van deze strekking voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Sociale verzekeringen van Anema

03 augustus 2017

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale lees meer

18 februari 2021

Een werknemer heeft tijdens ziekte recht op doorbetaling van loon. De loondoorbetalingsverplichting lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag