Geplaatst om 04:00 op 08 augustus 2019 door Tussendoor

Wijziging kindgebonden budget aangenomen

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget aangenomen. De kern van het wetsvoorstel is een verhoging van de inkomensgrens voor paren. Onderdeel van dit wetsvoorstel is het eenmalig niet-indexeren van het kindgebonden budget. Inmiddels is geconstateerd dat het niet indexeren van het kindgebonden budget negatieve koopkrachteffecten heeft voor een aantal huishoudgroepen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient op korte termijn een novelle in, waarmee het eenmalig niet indexeren ongedaan wordt gemaakt.

Toeslagen van Anema

26 september 2019

In het voorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van lees meer

01 oktober 2020

Het beleidsbesluit met betrekking tot de toeslagen is gewijzigd. In het kader van de hersteloperatie lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag