Geplaatst om 04:00 op 08 augustus 2019 door Tussendoor

Wijziging kindgebonden budget aangenomen

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget aangenomen. De kern van het wetsvoorstel is een verhoging van de inkomensgrens voor paren. Onderdeel van dit wetsvoorstel is het eenmalig niet-indexeren van het kindgebonden budget. Inmiddels is geconstateerd dat het niet indexeren van het kindgebonden budget negatieve koopkrachteffecten heeft voor een aantal huishoudgroepen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient op korte termijn een novelle in, waarmee het eenmalig niet indexeren ongedaan wordt gemaakt.

Toeslagen van Anema

19 maart 2019

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën meegedeeld dat het probleem lees meer

21 november 2019

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag