Geplaatst om 04:00 op 08 augustus 2019 door Tussendoor

Wijziging kindgebonden budget aangenomen

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget aangenomen. De kern van het wetsvoorstel is een verhoging van de inkomensgrens voor paren. Onderdeel van dit wetsvoorstel is het eenmalig niet-indexeren van het kindgebonden budget. Inmiddels is geconstateerd dat het niet indexeren van het kindgebonden budget negatieve koopkrachteffecten heeft voor een aantal huishoudgroepen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient op korte termijn een novelle in, waarmee het eenmalig niet indexeren ongedaan wordt gemaakt.

Toeslagen van Anema

04 januari 2019

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per lees meer

26 september 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat hij onderzoek naar lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag