Geplaatst om 04:00 op 12 september 2019 door Tussendoor

Nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 in behandeling. Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van enkele wetten van andere ministeries. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze nota van wijziging worden enkele beleidsmatige wijzigingen en technische verbeteringen toegevoegd aan het wetsvoorstel. De technische verbeteringen betreffen schrijf-, taal- en verwijzingsfouten.

Geen cumulatie ontslaggronden met f-grond

Met de Wet arbeidsmarkt in balans is de mogelijkheid van cumulatie van ontslaggronden ingevoerd in het arbeidsrecht. De zogenaamde f-grond houdt in dat een werknemer, die weigert zijn werk te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar, alleen kan worden ontslagen als de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Deze ontslaggrond kan niet gedeeltelijk worden vervuld. Cumulatie met andere ontslaggronden is derhalve niet mogelijk. De f-grond wordt daarom uitgezonderd van de mogelijkheid van cumulatie.

Variatie in pensioenuitkering

In de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd is geregeld dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel wordt verhoogd en in 2024 op 67 jaar zal uitkomen. Met ingang van 2025 worden de ontwikkeling van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd voor 2/3 gekoppeld aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. De wet- en regelgeving voor die maatregel moet nog opgesteld worden. Mensen die vervroegd met pensioen zijn gegaan, kunnen door de wetswijziging eerder dan verwacht een AOW-uitkering ontvangen. Pensioenuitkeringen mogen variëren binnen een bandbreedte van 100:75. Op grond van de huidige wetgeving is het niet mogelijk de hoogte van de pensioenuitkering aan te passen aan het eerder dan verwacht ontvangen van de AOW-uitkering. In deze nota van wijziging wordt voorgesteld dat de mate van variatie van reeds ingegaan pensioen wordt gewijzigd wanneer na de pensioeningangsdatum de AOW-leeftijd verandert.

Niet iedereen die tot de eerder voorziene AOW-leeftijd van de verruimde bandbreedte gebruik zou kunnen maken, zal de mate van variatie willen aanpassen. Voorgesteld wordt dat, in gevallen waarin het pensioen reeds is ingegaan en gebruik is gemaakt van de verruiming van de bandbreedte 100:75 ter opvulling van het gemis aan AOW-uitkering, mag worden uitgegaan van de aanvankelijk verwachte AOW-leeftijd.

Aanpassing uurloongrenzen jeugd-LIV

Per 1 juli 2019 is de leeftijd waarop werknemers recht hebben op een volledig wettelijk minimumloon verlaagd naar 21 jaar. Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar zijn de percentages van het minimumloon verhoogd tot 50, resp. 60 en 80%. Met ingang van 2020 hebben werkgevers voor werknemers van 21 jaar geen recht meer op het jeugd-LIV, maar eventueel wel op het LIV.

Sociale verzekeringen van Anema

11 mei 2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor om de regeling voor het meerlingenverlof lees meer

30 augustus 2017

Op grond van de Nederlandse wetgeving is een ingezetene van Nederland van rechtswege in Nederland lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag