Geplaatst om 04:00 op 26 september 2019 door Tussendoor

Geen recht op gedeeltelijke transitievergoeding

Per 1 juli 2015 is de regeling van de transitievergoeding ingevoerd in het arbeidsrecht. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2018 geoordeeld dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer vanwege de verminderde omvang van zijn dienstverband recht had op een gedeeltelijke transitievergoeding. Bij de rechtbank was in een procedure de vraag aan de orde of een werknemer van wie de omvang van de arbeidsovereenkomst per 1 maart 2015 door arbeidsongeschiktheid was verminderd, recht had op een transactievergoeding. De vermindering van de arbeidsduur heeft plaatsgevonden vóór de invoering van de transitievergoeding. Dat betekent dat de leemte in de wettelijke regeling waarin de Hoge Raad met zijn arrest heeft willen voorzien, zich hier niet voorgedaan heeft. Ten overvloede voegde de kantonrechter daaraan toe dat het verzoek om toekenning van een transactievergoeding te laat was ingediend.

Arbeidsrecht van Anema

18 oktober 2018

Wanneer een arbeidsovereenkomst, die ten minste 24 maanden heeft geduurd, op initiatief van de lees meer

29 juni 2017

Ontslag op staande voet mag alleen worden gegeven als er een dringende reden voor het ontslag is. lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag